Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Tårnby

Husk generalforsmaling 7. marts

Generalforsamling i Tårnbykredsen, onsdag den 7.marts kl.19,30.


I Tårnby Foreningscenter, Amager Landevej 71, som varslet den 16. januar 2018.


Bemærk tidspunktet, af hensyn til et bestyrelsesmedlem der ikke kan komme før. 


Dagsorden:


1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere.


2. Formandens beretning.


3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.


4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.


5. Behandling af indkomne forslag.


6. valg:


a. formand


b. næstformand


c. tre bestyrelsesmedlemmer


d. suppleanter


e. web. ansvarlig


f. revisor


g. revisorsuppleant


7. Valg af delegerede til storkredsforsamlingen + suppleanter.


8. Valg af delegerede til landsmødet + suppleanter


9. Indstilling af folketingskandidat til storkredsforsamlingen


10. eventuelt


Jeg håber at se rigtig mange af jer til generalforsamlingen.


Mange varme radikale hilsner