Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Tårnby

Publiceret

17. september
2017

KV 2017 Mærkesager

Børn, unge og uddannelse
Radikale vil prioritere at alle børn skal have en god start i livet, fra vugge til voksen, i institutioner, i skole og i fritiden.
Derfor vil vi bl.a. arbejde for:
• Flere pædagoger i daginstitutionerne
• Større frihed til den enkelte skole og institution
• Brugerinddragelse, der er med til at sikre institutioners og skolens udvikling
• Totalrenovering af én folkeskole hvert 5. år

Miljø

Radikale ønsker, at Tårnby kommune bliver foregangskommune på miljøområdet
Derfor vil vi bl.a. arbejde for:
• Miljøvenlig energi tænkes ind i alle kommunens investeringer, biler, bygninger og anlæg
• Miljø og økologi bliver indtænkt i alle kommunens indkøb

Byudvikling og trafik
Radikale vil udvikle kommunens infrastruktur og byrum gennem grønne løsninger
Derfor vil vi bl.a. arbejde for:
• Nytænkning og renovering af handelstorve, så de bliver reelle bydels-torve, med indkøbsmuligheder og aktiviteter
• Komme forurenings- og støjgenerne fra motorvejen til livs ved at lægge et grønt tag over øresundsmotorvejen
• God cykelinfrastruktur
• Veludbygget offentlig- og grøn transport, herunder letbane og ladestationer til el- og hybridbiler i hele kommunen