Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Tårnby

Nyt fra kommunalbestyrelsen i Tårnby

Kære Radikale i Tårnby

Her får I en opdatering herfra fra det kommunalpolitiske arbejde, med lidt kortfattet information fra de seneste måneder.

I Børne- og Skoleudvalget, har vi i efteråret arbejdet på en ny måde. Jeg har efterspurgt, at vi arbejder med temadrøftelser, så vi får politiske drøftelser af forskellige områder, fremfor godkendelsesprocedure på færdige oplæg fra forvaltningen. Det er en markant ændring i udvalgskulturen, som er i proces og det er en rigtig god udvikling.

De temaer vi pt. har drøftet er elevtrivsel i skolen, hvor der er nedsat en arbejdsgruppe som skal komme med forslag til udvalget i første kvartal 20. Specialundervisning og inklusion, hvor vi har sat en undersøgelse af området i gang. Det skal vi arbejde videre med.

Her er så lidt stikord for andre område vi har haft oppe: Forældreundersøgelse på skoleområdet; resultater på vej. Elevfravær og indsatser på skolerne. Vikardækningen på skolerne, vedtagelse af en strategi for sprog, læsning og stavning – Literacy 2020-2024, herunder en ordblindestrategi. Evaluering af legepatruljen på 3-6 årsområdet, rigtig godt projekt som kører videre samt evaluering af det arbejde der blev igangsat i starten af året med en småbørnspsykolog 0-6 årsområdet, det var en god beslutning, tidlig indsats gavner alle børn/familier, når der er behov.

Kommunalbestyrelsen har bl.a.: godkendt borgerrådgiverens første rapport; super arbejde og gode forslag til udviklingspunkter i den kommunale service til borgerne. Vi har fået vedtaget budgettet for 2020, vedtaget en erhvervspolitik; godt arbejde af §17, stk. 4 udvalg og vedtager planstrategi for kommunen; flot arbejde. Derudover har vi på sidste møde drøftet et forslag fra om uvildig indsamling af data vedr. støj og partikelforurening – et forslag stillet af Venstre, Konservative, SF, Enhedslisten og os, Radikale. Det blev dog et ændringsforslag som S kom med i sidste øjeblik vi vedtog, og fint at alle er med i omkring dette arbejde. Vi skal have fakta på bordet, så vi kan handle på dem.

Som altid skal du bare kontakt mig hvis du har spørgsmål, ønsker yderligere information, har kommentarer eller input vi kan arbejde videre med.

De bedste hilsner

Ingelise