Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Tårnby

Orientering fra byrådet

Tid til lidt opdatering fra mit politiske arbejde. 
§17, stk. 4 udvalget om åbenhed og borgerinddragelse har afgivet anbefalinger til kommunalbestyrelsen og disse blev principvedtaget på mødet den 30. oktober. Det betyder, at forvaltningen nu har ca. 6 md. til at gennemgå mulighederne i de forskellige forslag, bl.a. beregne økonomi og herefter skal de enkelte tiltag godkendes endeligt.
Udvalgets indstilling til grundprincipper for borgerinddragelse er dog endelig vedtaget og de er: 
RETTIDIG kommunikation i forhold til borgerinddragelse
DIALOGBASERET kommunikation i forhold til borgerinddragelse
GENNEMSIGTIG kommunikation i forhold til borgerinddragelse
Disse grundprincipper skal nu indarbejdes i kommunens arbejde, dvs. i kommunalbestyrelsen, i de enkelte udvalgs arbejde, i forvaltningen mv. 
Har du lyst til at se hele rapporten kan du finde den på http://www.xn--trnby-mra.dk/ i menuen øverst: Politik – Åbenhed og borgerinddragelse.
Desværre måtte jeg melde afbud til sidste Børne- og Skoleudvalg, pga akut indlæggelse. På mødet blev vikardækning drøftet, men selv for mig der sidder i udvalget er det ikke umiddelbart klar, hvad den drøftelse gik ud på og hvad der blev taget til efterretning, andet end at vi bruger ret mange midler til vikardækning. Jeg har tidligere foreslået at ansætte flere lærere i stedet for vikarer, men der er ikke rigtig fundet løsninger, så det kommer vi til at tage op igen.
I næste uge venter møder i Kultur- og fritidsudvalget og i Børne- og Skoleudvalget. Det bliver et specielt spændende møde i Børne- og Skoleudvalget, da vi både skal drøfte ordblindehandleplan og børnepolitikken som har været i høring i skolebestyrelserne.
Det blev lige alt for nu.
De bedste hilsner
Ingelise