Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Tårnby

Sammen om morgendagens velfærd

Sammen om morgendagens velfærd - kommunalpolitisk grundlag fra Radikale Venstres Landsmøde 2016 
 
 
 
For Radikale Venstre handler politik om at skabe de bedst tænkelige levevilkår for mennesker. Ikke kun her og nu, men også for de næste generationer.
 
Vi tager ansvar for fremtiden. Også lokalt.
 
Velfærd skabes og udleves i forpligtende fællesskaber. Derfor er velfærd ikke alene vuggestuens, skolens eller ældrecentres ansvar – men et fælles ansvar, vi som mennesker har overfor hinanden.
 
Morgendagens velfærd handler om mennesker. Om engagerede offentligt ansatte, som har friheden til at kunne se hver enkelt af os. Om folkelige fællesskaber, der skaber en værdi, vi ikke kan få fra kommunen.
 
Om medborgerskab og samfundssind, der rækker længere end skatten. Om en mangfoldighed i tilbud, aktiviteter og fællesskaber, der matcher de mennesker, vi nu engang er – og som gør en reel forskel i vores liv.
 
Morgendagens velfærd handler ikke om noget for noget – men om, hvordan flere og flere kan være noget for nogen, og at alle skal kunne være dem, de er.
 
Alle børn skal have en tryg barndom: Vi kæmper for gode dagtilbud, et mangfoldigt kultur- og fritidsliv og stærk støtte til familier, der har det svært.
 
Alle unge skal have en god uddannelse: Vi kæmper for en folkeskole med glade elever, faglig udvikling og frihed til lokal nytænkning.
 
Vi kæmper for stærke ungdomsuddannelser og gode muligheder for livslang læring.
 
Alle skal have noget at stå op til om morgenen: Vi kæmper for at skabe nye arbejdspladser og flere lokale iværksættere.
 
Vi kæmper for, at vores arbejdsfællesskab bliver bedre til at rumme de mennesker, der i dag falder uden for.
 
Og vi kæmper for et aktivt civilsamfund og rummelige fællesskaber – også uden for arbejdsmarkedet.
 
Vi skal alle sammen – nu og fremover – passe bedre på vores miljø og klima. Vi kæmper for mere natur og økologi lokalt – og for kommuner, der er helt i front, når det gælder klimatilpasning, energieffektivitet og genanvendelse.
 
Vi radikale vil gribe ud efter morgendagens velfærd med langt højere ambitioner end dem, vi har i dag. Vores vision er en velfærd, vi kan være stolte af at efterlade til vores børn og børnebørn. En velfærd, der bygger på vores fællesskaber og tager hånd om de udsatte.