Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Tårnby

Thomas er vores lokale kandidat

 

Vores lokale kandidat i Tårnby-kredsen er Thomas Maare.


Thomas bor i Tårnby. Hans mærkesager er:

ET SAMFUND BYGGET PÅ TILLID
Tillid gror ud af samfund med små sociale kløfter.
Jeg vil arbejde for:
• At flere generationer har mulighed for at bo, arbejde og få passet børn i nærheden af hinanden.
• At vi indretter byrum og boligområder, så ung som gammel og rig som fattig naturligt møder hinanden på vej til og fra arbejde, indkøb og skole/studie, så de sociale fællesskaber styrkes på tværs af socioøkonomiske lag.
• At land og by bindes fysisk sammen af effektiv og rimeligt prissat offentlig transport.
EN ANSVARLIG OFFENTLIG SEKTOR
En tryg fremtid for vores børn omfatter også en stærk offentlig sektor, som magter at drive en langsigtet udvikling af vores samfunds væsentligste infrastrukturer, som f.eks. vandforsyning, offentlig transport, public service medier, sundhedsvæsen og elforsyning.
Jeg foreslår derfor:
• At stat og kommuner går forrest med høje, langsigtede og bæredygtige krav ved udbud af drifts- og anlægsopgaver; med fokus på miljøvenlige løsninger og økonomisk forsvarlig drift, og hvor borgerne bliver hørt og inddraget.
ET FREMTIDSSIKRET DANMARK
Jeg ønsker, at Danmark deltager aktivt i at skabe en robust og fremtidssikret verden.
• Det gør vi ved at tilslutte os FN's verdensmål, prioritere EU-samarbejdet og ved at vægte klima, gode bysamfund samt social lighed højt.
Havstigning og stormflod kender ingen kommunegrænser.
Derfor vil jeg arbejde for:
• En national plan for kystsikring, som inddrager både stat, kommune og private aktører.
Måske ligger det næste eksporteventyr for landets virksomheder her?

Du kan læse mere og følge Thomas på:
 

 

Hvilke andre Radikale kandidater, kan man stemme på, hvis man bor i Tårnby eller Dragør?

Læs mere her.