Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Tårnby

Ungdomsboliger giver mere liv omkring Tårnby Stadion

I byplanlægning af lokalområder, er det vigtigt at blande boligtyper med borgere på tværs af alder og socioøkonomisk status m.v., for at skabe byrum med stærke sociale fællesskaber.


Når vi som borgere naturligt omgås hinanden, bliver det sværere at tale om ”os og dem” og enklere at respektere hinanden trods vore forskelligheder. Det er med til at skabe tillid på tværs af generationer, uddannelsesniveau, indkomst, etc.


Det er ud fra denne betragtning byrumsmæssigt et godt valg, når Tårnbyhuse i samarbejde med Domus Arkitekter foreslår, at de nye ungdomsboliger ved Tårnby Stadion tænkes ind i sammenhæng med en ny skovbørnehave, villaerne i området og stadions brugere. Der er bevidst søgt at skabe interaktion, mellem forskellige typer af brugere og kontakt mellem inde-, ude- og lokalmiljø, som led i at skabe et trygt sted at opholde sig.


Der har fra villaejerne i området syd for stadion været bekymring for placeringen af ungdomsboligerne. Dette skyldes ikke mindst tilfartsvejen til ungdomsboligerne, som oprindeligt er foreslået til at ligge meget tæt på baghaverne i villaområdet, hvor den samtidig vil skære igennem det grønne område mellem Gemmas Allé og Astridsvej øst for stadion.


Bygge- og Ejendomsudvalget udviser en lignende bekymring mht. adgangsvejens placering, som blev pointeret ved første gennemgang af forslaget i august måned. Den oprindeligt foreslåede adgangsvej giver særligt udfordringer i og med, at den indebærer fældning af en del træer. Vejen kommer derudover i konflikt med et klimatilpasningsprojekt, der er på tegnebrættet i forvaltningen. Derfor skitserer forvaltningen forskellige muligheder for adgangsveje til de nye ungdomsboliger, som hver især har sine fordele og ulemper mht. trafikmæssig gene for de nærliggende villaer og planerne for klimatilpasning i de grønne arealer.


Den bedste løsning synes, efter min mening, umiddelbart at være den foreslåede korteste adgangsvej, fra den nuværende stadionhovedindgang fra Gemmas Allé og ind mellem stadion og fodboldbanerne. Det vil give færrest trafikgener for borgerne i området og ikke ødelægge de rekreative grønne arealer øst for stadion.


Alt i alt synes det at være positivt at tilføre området mere liv med unge mennesker, børnehave, træningsfaciliteter og café; med adgang fra en kommunal vej og tæt til offentlig transport.


Thomas Maare

Folketingskandidat for Radikale Venstre i Københavns Storkreds, opstillet i Tårnby/Dragør

Projektleder i Københavns Ejendomme og Indkøb - Energi